diumenge, 15 de novembre de 2009

TO DREAM OMELETTES / SOMNIAR TRUITES - Jordi Boixadós i Oriol Comas

.
"TO DREAM OMELETTES" (RBA - La Magrana) és un libre-joc on hi ha 1296 locucions i frases fetes catalanes, traduïdes a l'anglès. Però no es tracta de traduccions acurades, sinó traduccions fetes pel broc gros, traduccions directes, literals del català a l'anglès. Aquest llibre està pensat per jugar i riure, però ens demostra la força del llenguatge: frases i locucions plenes de significat que traduïdes literalment esdevenen absolutament absurdes.

Seguint l'esperit del llibre us proposo jugar: transcriuré algunes de les frases en anglès i heu d'endevinar a quina locució catalana correspon. Al final posaré les solucions.


1. There is to throw the hat to the fire.
2. To remain oneself of sweet potatoe paste.
3. There is to dip bread in it.
4. The lady shepherd shits on it.
5. Look that you arrive to be.
6. Neither there is for to throw rockets.
7. You already can wear your shoes.
8. Now you'll know the bread that is given there.
9. Go to knead mud!
10. Leave yourself of hosts.
11. To disturb the henhouse.
12. To make the partridge feel dizzy.
13. To come down from the orchard.
14. Not even at the of three.
15. To have a loosened screw.
16. To be at to split a pine-up.
17. To follow the ribbon to someone.
18. Box or corset.
19. Wrap up that it makes strong.
20. Not everything that is fat can be killed.
21. Not to say neither donkey nor beast.
22. Shut up, that I see you at to come.
23. To be hung out clothes there.
24. This is older than the to shit crouching.
25. To scatter the fog.
26. To make a fart like an acorn.
27. To make face of sour apples.
28. Dumb and to the cage!
29. His brass is seen.
30. To speak without funnels.
31. To do one of the height of a bell tower.
32. To eat not every much and to digest well.
33. Who doesn't want dust, better not go to the straw-yard.
34. This is Sixty's home.
35. To make bad fish-bone.
36. To take fire out by the back teeth.
37. To be a beet exposed to the sun.
38. To be a balls-toaster.
39. To drink one's understanding.
40. These are counted broad beans.
41. To catch someone with the pises in the belly.
42. To take the sleepiness out from one's ears.
43. Let's go back to it, that it has not been anything.
44. Saint let's go back to it.
45. Who doesn't have work, combs the cat.
46. To be uglier than made upon request.
47. It moves like a pendulum to me.
48. To be left from the hand of God.
49. At made stream.
50. Bird!SOLUCIONS

1. N'hi ha per tirar el barret al foc.
2. Quedar-se de pasta de moniato.
3. N'hi ha per sucar-hi pa.
4. S'hi caga la pastora.
5. Mira que arribes a ser.
6. Tampoc n'hi ha per tirar coets.
7. Ja et pots calçar.
8. Ara sabràs el pa que s'hi dóna.
9. Vés a pastar fang!
10. Deixa't d'hòsties.
11. Esvalotar el galliner.
12. Marejar la perdiu.
13. Baixar de l'hort.
14. Ni a la de tres.
15. Tenir un cargol fluix.
16. Estar a partir un pinyó.
17. Seguir la veta a algú.
18. Caixa o faixa.
19. Embolica que fa fort.
20. No es pot matar tot el que és gras.
21. No dir ni ase ni bèstia.
22. Calla, que et veig a venir.
23. Haver-hi roba estesa.
24. Això és més vell que el cagar ajupit.
25. Escampar la boira.
26. Fer un pet com una gla.
27. Fer cara de pomes agres.
28. Muts i a la gàbia!
29. Se li veu el llautó.
30. Parlar sense embuts.
31. Fer-ne una de l'alçada d'un campanar.
32. Menjar poc i pair bé.
33. Qui no vulgui pols, que no vagi a l'era.
34. Això és Can Seixanta.
35. Fer mala espina.
36. Treure foc pels queixals.
37. Ser una bleda assolellada.
38. Ser un torracollons.
39. Beure's l'enteniment.
40. Això són faves comptades.
41. Enganxar algú amb els pixats al ventre.
42. Treure's la son de les orelles.
43. Tornem-hi que no ha estat res.
44. Sant tornem-hi.
45. Qui no té feina, el gat pentina.
46. Ser més lleig que fet d'encàrrec.
47. Me la pendula.
48. Estar deixat de la mà de Déu.
49. A raig fet.
50. Au!
.

2 comentaris:

McAbeu ha dit...

M'ha recordat la cançó de La Trinca Coses de l'idioma.
Algunes de les frases fetes que poses també hi surten, així podem "gaudir" de la versió trilingüe. ;-)

neus ha dit...

Sublim el Bird!

Salut!